AdwokatZe słowem adwokat wskazujeukończył wydział prawa i wstąpił do adwokatury Jak tylko dokonać wyboru. skopiuj i wklej powyższy kod To zmienia się w zależności od wyboru.