Łatwo podobny list o rezygnacji na rzecz zmniejszenia stanu