Wymiany paszportu Ukrainy, Kijów, natychmiastowej wymiany